Book tid til energimærkning af din bolig på nettet

Når man skal sælge sin bolig, er der mange dokumenter, der skal udfyldes og underskrives, og der er lovgivning på området, som skal overholdes. Det er naturligvis alt sammen for at give størst mulig gennemsigtighed og tryghed for alle parter i handlen. Det kan altid betale sig, så vidt muligt, at lægge alle kort på bordet, så der ikke er tvivlsspørgsmål, der står tilbage, inden en købsaftale underskrives, og handlen dermed bliver endelig. Tryghed er vigtig, også i handel med boliger.

Loven skal naturligvis overholdes. Energimærkning ved salg af boliger er lovpligtigt i Danmark. Og det er sælger, der skal sørge for at få det på plads, lige som at det er sælger, der skal afholde udgifterne i den forbindelse. Ved energimærkning foretages et syn af boligen af en uvildig ekspert. Der udarbejdes et overslag over de årlige udgifter til el og varme på årsbasis, ligesom der gives anvisninger på forbedringer, der kan laves, så energiforbruget reduceres. Herunder også om disse forbedringer er rentable.

Botjek laver energimærkning over hele landet

Hvis man skal bestille energimærkning, så har botjek.dk en formular, man kan udfylde og sende ind. Så vil man blive kontaktet inden for 24 timer, med henblik på aftale om dato og tid for besøg. Når eksperten kommer på besøg, så vil vedkommende foretage målinger og analyser, og på baggrund af disse vil rapporten blive udarbejdet. Inden for 48 timer efter besøget, vil man stå med sin energimærkning i hånden, og boligen kan sættes til salg. Der lægges vægt på en hurtig, men kvalitativt velfunderet energimærkning.

Sælg din bolig på det bedst mulige grundlag

For køber er en rapport som denne afgørende for, om vedkommende tør slå til. Ofte får sælger også udarbejdet en tilstandsrapport, så der er fuld gennemsigtighed omkring tilstanden på ejendommen. Dette giver køber en meget klar fornemmelse af, hvad der handles. Det er ofte disse rapporter, der giver udslaget for, om handlen bliver endelig. Derfor er det vigtigt, også for sælger, at alle kort er lagt på bordet, når aftalen skal underskrives. Det giver tryghed for begge parter.